en-US nb-NO

Om oss

Havnen

Lakseberget Båtforening disponerer ca 630 båtplasser varierende fra jolleplasser (ca. 1.5 m bredde c-c) til 5.0 m fordelt på 13 brygger og 22 bøyer. 

For plasser større enn 2 meter vil det gå ca. 40 cm fra lysåpningen pga. gangvei. 

To brygger (K og O) med ialt 83 plasser leies av Bærum kommune og disponeres av oppsittere. 

Havnereglement

Havnereglementet kan i sin helhet lastes ned som pdf (trykk her)

Viktige punkt:

  • Båter på bryggeplass kan ha en maksimal lengde på 39 fot/ 11,7 meter. Dispensasjon kan gis midlertidig, men kun for en spesifikk båt og ikke plassen.
  • Båter fortøyd på bøye kan ha en maksimal lengde på 50 fot/ 16 tonn.
  • Fortøy båten med strekkavlastere på alle tau.
  • Båtoblat skal være synlig fra kaien
  • Strøm skal kun benyttes til midlertidig lading av batterier eller bruk av elektriske verktøy. Det er ikke anledning til å være tilkoblet i lengre perioder (Typisk maks 3 dager på rad)
  • Alle som oppholder seg i havnen skal vise hensyn og aktsomhet. 
  • Maks 3 knop i havneområdet (inkludert bøyer) 

Lover

LBFs lover kan i sin helhet lastes ned som pdf (trykk her)

Priser

Priser


Priser vedtatt på årsmøtet :
Sommerleie/Brygge, Andelshaver
600,-/meter
Sommerleie/Brygge, Leietaker
2.700,-/meter
Bøye, Andelshaver (ekviv. 3 m.)
1.800,-/stk.
Bøye, Leietaker (ekviv. 3 m.)
9.500,-/stk.
Jolle, Andelshaver (ekviv. 0,5 m.)
750,-/meter
Jolle, Leietaker (ekviv. 0,5 m.)
1.500,-/stk.
Medlemskontingent
250,-
Gebyr ved rettighetssalg
1.500,-
Medlem - familie
150,-
Åreskap
300,-
Rettighet, Bøye (ekviv. 3 m.)
180.000,-/stk.
Vinterkontingent
280,-
Ekstra vaktgebyr
1.000,-
Administrasjonsgebyr
300,-
Nøkkel, Brygger
250,-
Nøkkel, Åreskap
250,-
Boblehavn, Andelshaver 
1000,-/meter
Boblehavn, Leietaker/medlem
1.200,-/meter
Båtoblat 
200,-
Startpakke (medlemsskap, oblat, registrering)
500,-