Båtplasser

Skjemaer

     
      Skjema for fremleie 
     
    Søknad om opplag
     

Ledige båtplasser

Ledige sommerplasser i Lakseberget BF.
 
Vi har ledig 2 meter og 2,5 meter. 
Ta kontakt på lakseberget@gmail.com for mer info og priser. 
 
Prisliste finner du også her: http://lakseberget.no/nb-no/omoss.aspx