Hjem

Nyheter

Gode medlemmer i Lakseberget Båtforening!

Det er en snau uke igjen til årsmøtet og vi i valgkomiteen er svært glade for at vi kan presentere våre forslag nå. Nedenfor ser dere oppsettet for de valg som skal gjennomføres i år. Alle valg og gjenvalg til styret gjelder for to år fremover. De styremedlemmer som ikke er på valg sitter i sine verv i ett år til. Valgkomiteen velges for ett år av gangen.

Styreleder                  Hans Skaar   (gjenvalg)
Styremedlem           Jan Einar Horne   (gjenvalg)
Styremedlem           Harald Masst  (NY – erstatter Børre Jensen)   
Styremedlem           Erik Elnes    (ikke på valg i år)
Styremedlem           Charlotte Rødset   (ikke på valg i år)

Varamedlem            Bård Aspen   (NY - erstatter Sven-Egil Nissen-Meyer)
Varamedlem            Ottar Bjåstad   (ikke på valg i år)

Valgkomite                Torbjørn Lindemark  (gjenvalg)
                                    Ingvald Garbo    (gjenvalg)
                                    Stig Akre  (NY – satt som vara i forrige periode)
Vara til valgk.             Yngvar Duesund   (NY – erstatter Stig Akre)

Valgkomiteen takker Hans Skaar for at han tar en ny periode som leder i foreningen. Det samme gjelder selvsagt Jan Einar Horne som også tar gjenvalg. Begge sørger på denne måten for trygg kontinuitet i ledelsen og driften av foreningen. 
Vi foreslår Harald Masst som nytt styremedlem. Han har mye erfaring fra organisasjonsarbeid og tillitsverv i båtforeninger, først og fremst Bærum Seilforening. Han har også kunnskaper om budsjett- og regnskapsarbeid. Masst har vært andelshaver siden 2017.
Bård Aspen foreslås som nytt varamedlem til styret. Han har vært andelshaver i foreningen i 12 år. Har har prosjekt- og ledererfaring fra industrien.
Yngvar Duesund er ny vara til valgkomiteen. 


Hilsen
Torbjørn Lindemark, Stig Akre og Ingvald Garbo

Oppdatering om medlemssystemet

Denne meldingen er sendt ut til alle medlemmer:

Vi implementerer nytt 
medlemssystem og i den forbindelse trenger vi litt hjelp fra deg. For at vi skal skal kunne gi deg best mulig service trenger vi riktige opplysninger om deg og din båt. Bruk et par minutter på å gå igjennom de opplysningene som ligger i systemet og rett opp og legg til manglende informasjon.

Ditt medlemsnummer er: XXXXXX   (dette har du fått tilsendt på e-post og/eller på SMS)
Ditt passord er: XXXXXXX   (dette har du fått tilsendt på e-post og/eller på SMS)


Gå inn på www.lakseberget.no 
Logg inn finner du øverst til høyre på siden. Når du har gått gjennom registreringssløyfa, endrer du passord. 

Du har nå også muligheten til å sette deg opp på den vaktdatoen du ønsker. Gå inn på "min nattevakt" og følg veilederen som ligger der. 


Lykke til og takk for hjelpen.

Skulle du få problemer send en e-post til: lakseberget@gmail.com

Havnesjefens vårbrev

Havnesjefens sommerhilsen

Kontakt oss

Besøksadresse 
 
 
Sandviksveien 130
1365 Blommenholm

Postadresse


P.b. 309
1301 Sandvika

e-post lakseberget@gmail.com

 

Fasiliteter

Her er vi