Hjem

Nyheter

Retningslinjer for utvidelse av båtplass for medlemmer av LBF

Laksberget båtforening fattet i sitt årsmøte 7. mars 2018 følgende vedtak:

«Rettighetshavere gis anledning til å utvide sin båtplass ved å kjøpe breddemeter fra foreningen. Prisen for en breddemeter skal i så stor grad som mulig tilsvare markedspris og fastsettes av årsmøtet for ett år av gangen. Nåværende prisliste over breddemeter oppheves.

Inntektene fra salg av breddemeter brukes til kjøp av breddemeter/plasser for å opprettholde det totale antall breddemeter som foreningen disponerer på dagens nivå,»

Med grunnlag i ovenstående har styret i Lakseberget vedtatt følgende retningslinjer for kjøp av rettighet til større båtålass:

  1. Frist for å søke om kjøp av økt rettighet er 1. oktober og tildeling av plass vil skje innen 1. november samme år.

  2. Tildeling skjer etter ansiennitet. Rettighetshaveren kan kun få utvidet sin plass hvert femte (5) år.

  3. Utvidelsen kan skje med en halv (1/2) meter eller en (1) meter pr. gang.

  4. Rettighetshaver som ikke får innvilget sin søknad om økt plass vil bli satt på venteliste frem til 1. mai året etter. Dette i tilfelle det skulle bli ledig breddemeter for kjøp før 1. mai da ventelisten nullstilles.

  5. For 2018 gjelder følgende datoer søknadsfrist: søknad 20. april 2018, tildeling 1. mai 2018. For tildeling 1.mai 2018 vil søkere som kan dokumentere at de allerede har kjøpt ny båt og har «akutt» behov for utvidelse bli prioritert.

 


Oppdatering om medlemssystemet

Denne meldingen er sendt ut til alle medlemmer:

Vi implementerer nytt 
medlemssystem og i den forbindelse trenger vi litt hjelp fra deg. For at vi skal skal kunne gi deg best mulig service trenger vi riktige opplysninger om deg og din båt. Bruk et par minutter på å gå igjennom de opplysningene som ligger i systemet og rett opp og legg til manglende informasjon.

Ditt medlemsnummer er: XXXXXX   (dette har du fått tilsendt på e-post og/eller på SMS)
Ditt passord er: XXXXXXX   (dette har du fått tilsendt på e-post og/eller på SMS)


Gå inn på www.lakseberget.no 
Logg inn finner du øverst til høyre på siden. Når du har gått gjennom registreringssløyfa, endrer du passord. 

Du har nå også muligheten til å sette deg opp på den vaktdatoen du ønsker. Gå inn på "min nattevakt" og følg veilederen som ligger der. 


Lykke til og takk for hjelpen.

Skulle du få problemer send en e-post til: lakseberget@gmail.com

Havnesjefens vårbrev

Havnesjefens sommerhilsen

Kontakt oss

Besøksadresse 
 
 
Sandviksveien 130
1365 Blommenholm

Postadresse


P.b. 309
1301 Sandvika

e-post lakseberget@gmail.com

 

Fasiliteter

Her er vi