Hjem

Nyheter

Bruk av strømkabel i båthavnen

I båthavna har nå alle tilgang til landstrøm slik at vi kan lade batteriene når vi ligger i havna. Dette skaper en økt trygghet for at vi har strøm nok til glade dager på sjøen samtidig som det også skaper noen utfordringer. Dersom elanlegget om bord i båten ikke er i henhold til de regler som gjelder for slike anlegg, vil det kunne oppstå tæring på båten din, andres båter i havna og på bryggeanlegget. Slik tæring kan få katastrofale konsekvenser. Det kan være en god investering å la en elektriker se over det elektriske anlegget i båten, og følge de råd han gir om hva du bør gjøre for å sikre båten din best mulig mot tæring.

Det er også andre ting som ikke er så omfattende som kan gjøres. Når vi går rundt på bryggene kommer vi stadig over tilfeller der kabelen som er brukt til landstrøm ikke er av tilfredsstillende kvalitet, at den ligger i vannet og/eller at den er skjøtt. Dette er enkle ting som vi alle kan passe på at er i orden slik at faren for tæring minsker.

Selv om du ikke har 230 volts anlegg i båten og bare bruker landstrømmen til å lade batteriene gjelder det samme.

Fortsatt god sommer til dere alle.

Hilsen Havnesjef Vidar

Oppdatering om medlemssystemet

Denne meldingen er sendt ut til alle medlemmer:

Vi implementerer nytt 
medlemssystem og i den forbindelse trenger vi litt hjelp fra deg. For at vi skal skal kunne gi deg best mulig service trenger vi riktige opplysninger om deg og din båt. Bruk et par minutter på å gå igjennom de opplysningene som ligger i systemet og rett opp og legg til manglende informasjon.

Ditt medlemsnummer er: XXXXXX   (dette har du fått tilsendt på e-post og/eller på SMS)
Ditt passord er: XXXXXXX   (dette har du fått tilsendt på e-post og/eller på SMS)


Gå inn på www.lakseberget.no 
Logg inn finner du øverst til høyre på siden. Når du har gått gjennom registreringssløyfa, endrer du passord. 

Du har nå også muligheten til å sette deg opp på den vaktdatoen du ønsker. Gå inn på "min nattevakt" og følg veilederen som ligger der. 


Lykke til og takk for hjelpen.

Skulle du få problemer send en e-post til: lakseberget@gmail.com

Havnesjefens vårbrev

Havnesjefens sommerhilsen

Kontakt oss

Besøksadresse 
 
 
Sandviksveien 130
1365 Blommenholm

Postadresse


P.b. 309
1301 Sandvika

e-post lakseberget@gmail.com

 

Fasiliteter

Her er vi