Nyheter

Arkiv

Nyheter

Nøkkelbrikker

Har du behov for ny nøkkelbrikke send en epost til lakseberget@gmail.com med din adresse og hvor mange nøkkelbrikker du vil ha. Du vil så motta nøkkelbrikkene og faktura på kr. 250,- pr. brikke i løpet av noen få dager.

Har du en nøkkelbrikke som ikke er aktivert kan du få aktivert den på mandag i uke 17, eller tirsdag i ukene 18, 19 og 20 mellom kl. 17.00 og 20.00 i vaktbua.

Har du ikke anledning til å møte en av disse kveldene kan du legge brikken og en adressert og frankert returkonvolutt i en boblekonvolutt og sende den til: Lakseberget båtforening, p.b. 309, 1301 Sandvika

Vaktliste 2017

Årets vaktliste er nå klar. Du kan finne din vaktdato her. Listen er sortert på båtplass slik at det skal være enkelt for deg å finne din vaktdato.

Har du ikke anledning til å ta egen vakt?

Dersom du ikke har anledning til å ta din egen vakt, kan du kontakte en av personene i denne listen og høre om en av de har anledning til å ta vakten din. Godtgjørelse avtales og gjøres opp dere i mellom.