Nyheter

Arkiv

Nyheter

Melding fra Valgkomiteen

Gode venner av båt- og sjøliv!

Vi er en stor forening, med et moderne bryggeanlegg, og med et utmerket styre som forvalter våre verdier og fremmer våre felles interesser overfor bl.a. kommune og vegmyndigheter. Snart er det årsmøte igjen og noen av våre styreverv er på valg.

Har du lyst og anledning til å bruke litt tid på styrearbeid? Styret er foreningens ledelse og ansvarshavende mellom årsmøtene, og uten et velfungerende styre kan båtforeningen forfalle og mye gå tapt.  Valgperioden er to år og det er omlag ti styremøter pr. år. Still opp og bidra i dette dugnadsarbeidet for å ivareta våre verdier og felles interesser!

Med ansatt havnesjef og foreningssekretær er den daglige driften av havn og forening i gode hender. Regnskap og revisjon er satt bort til profesjonelle. Det betyr at styret kan bruke sin tid på saker av stor betydning for foreningen og dem er det flere av; Bærum kommunes planer for området, utbyggingen av E18, planer og investeringer i moderne, miljøvennlig havnedrift fremover osv. osv. Dette er spennende og viktige saker der våre interesser må formuleres og ivaretas på best mulig måte.

Ikke nøl med å ta kontakt om du kunne tenke deg å stille til valg eller for en uforpliktende prat!

Vennlig hilsen valgkomiteen

Torbjørn Lindemark,  tlf. 48022643

Stig Akre, tlf. 92459112

Ingvald Garbo, tlf. 90984031