Nyheter

Arkiv

Nyheter

Gode medlemmer i Lakseberget Båtforening!

Det er en snau uke igjen til årsmøtet og vi i valgkomiteen er svært glade for at vi kan presentere våre forslag nå. Nedenfor ser dere oppsettet for de valg som skal gjennomføres i år. Alle valg og gjenvalg til styret gjelder for to år fremover. De styremedlemmer som ikke er på valg sitter i sine verv i ett år til. Valgkomiteen velges for ett år av gangen.

Styreleder                  Hans Skaar   (gjenvalg)
Styremedlem           Jan Einar Horne   (gjenvalg)
Styremedlem           Harald Masst  (NY – erstatter Børre Jensen)   
Styremedlem           Erik Elnes    (ikke på valg i år)
Styremedlem           Charlotte Rødset   (ikke på valg i år)

Varamedlem            Bård Aspen   (NY - erstatter Sven-Egil Nissen-Meyer)
Varamedlem            Ottar Bjåstad   (ikke på valg i år)

Valgkomite                Torbjørn Lindemark  (gjenvalg)
                                    Ingvald Garbo    (gjenvalg)
                                    Stig Akre  (NY – satt som vara i forrige periode)
Vara til valgk.             Yngvar Duesund   (NY – erstatter Stig Akre)

Valgkomiteen takker Hans Skaar for at han tar en ny periode som leder i foreningen. Det samme gjelder selvsagt Jan Einar Horne som også tar gjenvalg. Begge sørger på denne måten for trygg kontinuitet i ledelsen og driften av foreningen. 
Vi foreslår Harald Masst som nytt styremedlem. Han har mye erfaring fra organisasjonsarbeid og tillitsverv i båtforeninger, først og fremst Bærum Seilforening. Han har også kunnskaper om budsjett- og regnskapsarbeid. Masst har vært andelshaver siden 2017.
Bård Aspen foreslås som nytt varamedlem til styret. Han har vært andelshaver i foreningen i 12 år. Har har prosjekt- og ledererfaring fra industrien.
Yngvar Duesund er ny vara til valgkomiteen. 


Hilsen
Torbjørn Lindemark, Stig Akre og Ingvald Garbo