Nyheter

Arkiv

Nyheter

Kanskje er det framtidens Lakseberget båthavn vi ser?


LBF har fått Link arkitektur til å utarbeide et forslag til hvordan
havna vår med servicefunksjoner og et sjøsportsenter kan bli en viktig
del av fremtidens Sandvika Sjøfront.


Mer info følger på årsmøte 12.mars 2019. Sett av dagen!