Nyheter

Arkiv

Nyheter

Saker til årsmøtet.

LBF minner om frist for å sende inn saker til årsmøte er 1.februar. Årsmøte avholdes 10.mars kl 19 på klubbhuset på Solvik.

Årsmøte innkalling med saker og regnskap legges ut på hjemmesiden rundt 20.februar.

mvh styret