Nyheter

Arkiv

Nyheter

Vårbrev

Kjære båtvenner

Om ikke kalenderen forteller oss at båtsesongen er nær så har været i det siste sagt noe annet. Isen er borte, og solen har gitt oss tosifrede dagtemperaturer. 

Vi er inne i en spesiell tid med mange restriksjoner på hvordan vi skal innrette oss i det daglige. Vis hensyn når dere ferdes i havna, samtidig skal vi smile og hilse på hverandre, gjerne slå av en prat også, samtidig som vi holder en fysisk avstand mellom oss.

Alle drømmer vi om en fantastisk båtsommer med strålende sol og lune sommerkvelder i skjærgården, både i vår egen kjære Oslofjord og for lengere tokter både i Norge og andre land. Drømmer vi håper mange av dere får realisert denne sommeren.

Datoene for stenging av boblehavn og åpning av havnen for sommeren er h. h. v. 27. april og 30. april. Ligger du i boblehavna og har sommerplass ved en annen brygge så er det fint om du flytter båten så snart den er klar for det. Medlemmer og leietagere har spurt om å få legge båten på plass allerede nå. Vi har vært positiv til dette bl.a. fordi vi vet at mange liker å ha båten på vannet så lenge som mulig utover høsten og derfor må sette båten på vannet tidlig på våren. 

Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at ikke alle portene er låst og at døgnkontinuerlig vakthold ikke er etablert. Det er heller ikke vann på bryggene. Dette kommer først i midten av april da vi forutsetter at nattetemperaturen har blitt høyere. 

Det å ha en trivelig og ryddig havn der og alt skal være i orden og virke som det skal er viktig for oss. For å få dette til må vi alle rydde opp rundt oss og bruke søppelkontaineren til båtsøppel. Vi må ikke legge gummibåter eller andre ting på bryggene. Gi oss tilbakemeldinger dersom det er ting ved bryggeanlegget som ikke er i orden. Dette er viktige for at vi kan holde havna i tipp topp stand. Det behøver ikke å være noe galt før dere gir oss en tilbakemelding. Er det ting som er bra så si ifra og vi vil forsøke å gjøre mer av det.

Alle båtene i havna skal være registrert i småbåtregisteret, ha tydelig merking med Securemark nr. eller medlemsoblat slik at vi lett kan identifisere båten og dens eier dersom det er hendelser som gjør dette nødvendig. Styret jobber med å få laget oblater som tåler å stå på en båt i flere år uten at skriften forsvinner.

For å sikre oss at vi har en trygg og sikker havn vil vi i år ha mye søkelys på strømtilkobling og fortøyninger. 

Strømtilkobling

For å forebygge skader på egen og andres båt, samt på det elektriske anlegget i båthavna, må alle se til at:

  • Det benyttes kabel godkjent for utendørs bruk (Min ip 44 2,5 mm/2  gummi jordet)
  • Ledning og kontakter skal være uten skader
  • Ledning uten skjøt fra strømstolpe til kontakt i båt
  • At kabelen ikke kan havne i sjøen
  • Båten skal ha landstrømsentral med egen sikring og jordfeilbryter

Jfr. Punkt 6 i havnereglementet for lakseberget båtforening.

Anbefalt fortøyning av båt Lakseberget båtforening

Det vanlige er å legge to tau, med strekkavlastere, i baug og akter, slik at båten er fortøyd på begge sider. Er båten din så lang at den stikker ut forbi utriggerne må det også legges ut spring. En slik fortøyning gjør at båten blir liggende mer i ro, og derved hindrer skade på båt og/eller brygge. En springfortøyning kan legges fra et kryssholt montert midt på båten eller fra kryssholtet for eller akter.

Påse også at båtplassen er tilstrekkelig bred for båten din. Det skal være plass til fendere på begge sider av båten.

Ingen del av båten (baugspyd, dregg, badeplattform o.l.) skal stikke inn over bryggene.