Nyheter

Arkiv

Nyheter

Trygg i båt – informasjon til båthavner, båtforeninger og båteiere fra Asker og Bærum Brannvesen. 

Årets båtsesong står foran oss og selv om mye kan bli veldig annerledes, tror vi det blir stor aktivitet langs vår lange kystlinje i Asker og Bærum denne sommeren.

Vi i Asker og Bærum brann og redning IKS har utarbeidet en brosjyre «Trygg i båt» som vi nå oversender alle båtforeninger og båthavner i våre 2 kommuner.

Hvert år er det mellom 250 og 300 branner i fritidsbåter. Flere av disse brannene kan vi unngå dersom vi følger de rådene som er beskrevet i brosjyren.

Vi ønsker med dette alle en flott og trygg sommer i båt!

Husk redningsvest!