Om oss

Havnen

Lakseberget Båtforening disponerer ca 630 båtplasser varierende fra jolleplasser (ca. 1.5 m bredde c-c) til 5.0 m fordelt på 13 brygger og 22 bøyer. 

For plasser større enn 2 meter vil det gå ca. 40 cm fra lysåpningen pga. gangvei. 

To brygger (K og O) med ialt 83 plasser leies av Bærum kommune og disponeres av oppsittere. 

Havnereglement

Havnereglementet kan i sin helhet lastes ned som pdf (trykk her)

Viktige punkt:

  • Båter på bryggeplass kan ha en maksimal lengde på 39 fot/ 11,7 meter. Dispensasjon kan gis midlertidig, men kun for en spesifikk båt og ikke plassen.
  • Båter fortøyd på bøye kan ha en maksimal lengde på 50 fot/ 16 tonn.
  • Fortøy båten med strekk avlastere på alle tau.
  • Båtoblat skal være synlig fra kaien
  • Strøm skal kun benyttes til midlertidig lading av batterier eller bruk av elektriske verktøy. Det er ikke anledning til å være tilkoblet i lengre perioder (Typisk maks 3 dager på rad)
  • Alle som oppholder seg i havnen skal vise hensyn og aktsomhet. 
  • Maks 3 knop i havneområdet (inkludert bøyer) 
  • Det ilegges et gebyr ved manglende fjerning av båt  og/ eller om foreningen må fjerne båten når havnen stenges om høsten. Rettighetshavere/ leietagere som ønsker å ligge lenger, og som vil unngå gebyr, må avtale ny tid med havnesjefen. 


På årsmøtet i Lakseberget båtforening i mars 2018 ble det fattet følgende vedtak:
Det kan ilegges et gebyr på kroner 100,-/dag for båter som ikke fjernes når havnen stenger om høsten, samt tilsvarende for båter som ikke fjernes når boblehavnen stenger om våren. Båter som må flyttes ilegges i tillegg et gebyr på kroner 1.000,-.
Retningslinjer for ilegging av gebyr ved manglende fjerning av båt (jfr. vedtak på årsmøtet 2018):
Rettighetshaver/leietager som ønsker å ha båten liggende ut over tid for vinterstenging om høsten skal avtale ny tid med båtforeningen for når båten skal fjernes. Det vil da ikke ilegges gebyr dersom båten fjernes innen avtalt tid.
De rettighetshavere/leietagere som må kontaktes av båtforeningen for å få fjernet båten vil bli ilagt gebyr for den tiden de har ligget ut over datoen som er satt for vinterstenging av havnen.
Rettighetshavere/leietagere i boblehavnen, som ikke har sommerplass på H brygga, vil kunne bli ilagt gebyr dersom båten ikke er fjernet før havnen åpner for sommeren.
Opplysninger om når havnen åpner/stenger finnes under punktet kalender på hjemmesiden til båtforeningen lakseberget.no.

Lover

LBFs lover kan i sin helhet lastes ned som pdf (trykk her)

Priser

Priser


Priser vedtatt på årsmøtet :
Sommerleie/Brygge, Andelshaver
600,-/meter
Sommerleie/Brygge, Leietaker
2 700,-/meter
Bøye, Andelshaver (ekviv. 3 m.)
1 800,-/stk.
Bøye, Leietaker (ekviv. 3 m.)
9 500,-/stk.
Jolle, Andelshaver (ekviv. 0,5 m.)
750,-/meter
Jolle, Leietaker (ekviv. 0,5 m.)
1 500,-/stk.
Medlemskontingent
250,-
Gebyr ved rettighetssalg
1 500,-
Medlem - familie
150,-
Åreskap
300,-
Rettighet, Bøye (ekviv. 3 m.)
180 000,-/stk.
Vinterkontingent
280,-
Ekstra vaktgebyr
1 000,-
Administrasjonsgebyr
300,-
Nøkkelbrikke
250,-
Dags gebyr ved manglende fjerning av båt
100,- pr. dag
Boblehavn, Andelshaver 
1 200,-/meter
Boblehavn, Leietaker/medlem
1 500,-/meter
Båtoblat 
200,-
Startpakke (medlemskap, oblat, registrering)
500,-
Gebyr for båter som må fjernes   1 000,-

På årsmøtet i Lakseberget båtforening i mars 2018 ble det fattet følgende vedtak:
Det kan ilegges et gebyr på kroner 100,-/dag for båter som ikke fjernes når havnen stenger om høsten, samt tilsvarende for båter som ikke fjernes når boblehavnen stenger om våren. Båter som må flyttes ilegges i tillegg et gebyr på kroner 1.000,-.
Retningslinjer for ilegging av gebyr ved manglende fjerning av båt (jfr. vedtak på årsmøtet 2018):
Rettighetshaver/leietager som ønsker å ha båten liggende ut over tid for vinterstenging om høsten skal avtale ny tid med båtforeningen for når båten skal fjernes. Det vil da ikke ilegges gebyr dersom båten fjernes innen avtalt tid.
De rettighetshavere/leietagere som må kontaktes av båtforeningen for å få fjernet båten vil bli ilagt gebyr for den tiden de har ligget ut over datoen som er satt for vinterstenging av havnen.
Rettighetshavere/leietagere i boblehavnen, som ikke har sommerplass på H brygga, vil kunne bli ilagt gebyr dersom båten ikke er fjernet før havnen åpner for sommeren.
Opplysninger om når havnen åpner/stenger finnes under punktet kalender på hjemmesiden til båtforeningen lakseberget.no.